YCCA 2018

Design

Vi synliggør det usynlige

Hold

YCCA2018-72

Holdmedlemmer
Beskrivelse
Radiofrekvent stråling er i dag svært at komme udenom. Så hvordan kan det være, at noget som er omkring os konstant, og sandsynligvis udgør en sundhedsrisiko, aldrig bliver debatteret? Måske fordi det kan være svært at forholde sig til noget, som ikke er synligt. Derfor har løsningen fokus på netop dette. Identiteten forsøger at synliggøre de usynlige strålinger ved hjælp af det negative rum og optiske illusioner. Løsningen er både aktuel, aktivistisk og i øjenhøjde – i et forsøg på at skabe opmærksomhed og debat omkring et emne, som ellers kan være uhåndgribeligt.
PDF
Download PDF

Vinder 2018

YCCA vinder

Vinder 2018

Titel
Vi synliggør det usynlige
Flere kreative profiler