Talent

Creative Circle’s formål er at højne kreative standarter bl.a. ved at uddanne, inspirere og belønne fremragende kreativt arbejde. Derfor er det vigtigt også at udvikle og belønne de unge talenter i branchen.

I Creative Circle har vi i dag to primære tiltag, som har til formål at udvikle og udvikle unge talenter i branchen. Det ene er YCCA – Young Creative Circle Award og den anden er Our Sustainable Future.