Kategorier

Hvis du og dit bureau har skabt en original og inspirerende idé, som er relevant i forhold til kontekst og er sublimt eksekveret, så find den rette kategori nedenfor.

Entry deadline 15. februar 2018 — Indsend dine arbejder til Creative Circle Award 2018

Advertising

Print

Annoncer, som har været indrykket i dagblade, ugeblade, magasiner og fagblade.

Hvordan? Print af arbejdet i max. A2 monteret på stift pap.

BEMÆRK! Bureaunavn og/eller logo må ikke være synligt på forsiden!
Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan OGSÅ indsendes i kategorierne Copywriting og Art Direction.

Outdoor

Traditionelt outdoor indrykket via officielle udbydere. Indsend som enkeltarbejder eller som samlet case.

Hvordan? Print af arbejdet eller foto af arbejdet i miljø eller print i passende størrelse eller 1 film.

BEMÆRK! Arbejder, der med et kreativt mediebrug går uden om officielle udbydere skal sendes ind i Posters, POS & Ambient

VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo må ikke være synligt på forsiden eller fremgå af filmen!

Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

Outdoor / Special Built

Special-built outdoor indrykket via de officielle udbydere. Indsend som enkeltarbejde(r) eller samlet case.

Arbejder, der med et kreativt mediebrug går uden om de officielle udbydere eller bruger gængse medier på en alternativ måde eller i sig selv skaber et nyt medie, skal sendes ind i Posters, POS & Ambient

Man kan derfor ikke sende samme arbejde ind i Outdoor / Special Built og Posters, POS & Ambient

Posters, POS & Ambient

Posters, der IKKE har været indrykket i outdoor-medier gennem officielle udbydere. Du kan indsende point-of-sales og in-store materialer i form af plakater, posters, skilte eller lignende.
Arbejdet kan også være posters udenom officielle udbydere, postkort, flyers, streamers, plakater, løbesedler mv. For alle arbejder gælder, at der skal være tale om et normalt kunde-/bureauforhold, og arbejdet skal have været offentligt eksponeret.

Hvordan? Print af arbejdet eller foto af arbejdet i miljø – eller print i passende størrelse eller 1 film.

BEMÆRK! Bureaunavn og/eller logo må ikke være synligt på forsiden!

VIGTIGT! Arbejder sendt ind i denne kategori kan ikke sendes ind i Outdoor.

Social Media Singles

Enkelt-arbejder der markedsfører et brand via en digital, social media platform fx Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Instagram eller lignende.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer selve social-ideen og den kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé og eksekvering, så venligst udelad effekt og resultat.

Film / Online

Film eller filmkampagner, der er blevet vist online, som fx pre-roll men også kan have været indrykket på tv eller i biograf.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

VIGTIGT! Film sendt ind i denne kategori kan ikke sendes ind i Film / Shareable Content.

Film / Cinema & TV

Reklamefilm indrykket enten på tv eller i biograf. Indsend som enkeltarbejder eller som serie.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

VIGTIGT! Film sendt ind i denne kategori kan ikke sendes ind i Shareable content.

Film / Shareable Content

Reklamefilm der udelukkende har kørt online OG hvis primære formål er at blive delt online og/eller bruger-distribueret online.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

Du kan vælge udelukkende at indsende den film, du ønsker bedømt. Men du er velkommen til OGSÅ at indsende en casefilm.

VIGTIGT! Film sendt ind i denne kategori kan ikke sendes ind i Film / Online.

Film / Branded Content

Film skabt af eller i samarbejde med et brand, der har kørt online, i TV eller Bio. Dokumentar, non-fiktion eller fiktion film eller musik videoer. Brandet skal ikke nødvendigvis være repræsenteret i filmen.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

 

Radio

Radiospots, som har været indrykket hos de kommercielle radiostationer.

Hvordan? Upload lydfil i Aiff eller MP3-format med følgende samplerate: 16 bit, 44khz

VIGTIGT! Hver fil skal mærkes ved upload med navn på bureau, kunde(r) og arbejdets navn(e).

Events

Al markedsføring, der kan klassificeres som aktivering af en sag, et brand, et produkt eller en service, som fx in-store promotions, digitale events eller one-off events og happenings som flash mobs.

Hvordan? Indsend case-film, der præsenterer selve ideen (aktiveringen). Venligst udelad effekt og resultat.

VIGTIGT! Samme case kan ikke indsendes i kampagne-kategorierne Content Driven Campaigns, Social Driven Campaigns og Integrated Campaigns.

Content Driven Campaigns

Kampagner baseret på indhold/underholdning indrykket med det formål at involvere målgruppen på en eller flere platformes præmisser.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer selve kampagne-ideen, indholdet og den kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé, indhold og eksekvering, ikke effekt og resultat.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN OGSÅ indsendes i Integrated Campaigns, men KAN IKKE samtidig indsendes i Social Driven Campaigns eller PR Driven Campaigns.

Social Driven Campaigns

Kampagner, der med en digital, social media platform som omdrejningspunkt, lader de digitale kampagne-aktiviteter udfolde sig på Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Instagram eller lignende platforme.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer selve social-ideen og den kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé og eksekvering, ikke effekt og resultat.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN OGSÅ indsendes i Integrated Campaigns, men KAN IKKE samtidig indsendes i Content Driven Campaigns eller PR Driven Campaigns.

PR Driven Campaigns

Arbejder og kampagner drevet primært af PR via digitale platforme, sociale medier, events, partnerskaber, medier eller andet. Indsendelsen skal bevise, at PR-delen har skabt omtale og/eller forståelse mellem et brand, en sag eller en forbruger.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer selve PR-ideen og den kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé og eksekvering, ikke effekt og resultat.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN OGSÅ indsendes i Integrated Campaigns, men KAN IKKE samtidig indsendes i Digital Driven CampaignsContent Driven Campaigns eller Social Driven Campaigns.

Integrated Campaigns

Kampagner, der favner og udfolder sig på mindst tre medier, som Creative Circle Award belønner – fx print, digitalt og film. Indsendelsen skal tydeligt vise, hvordan kampagnen favner flere medier.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer kampagnens kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé og eksekvering, ikke effekt og resultat.

VIGTIGT! Et arbejde kan indsendes i denne kategori + en af de tre andre kampagne kategorier Content Driven Campaigns, Social Driven Campaigns eller PR Driven Campaigns.

 

Copywriting

Alle tekster, der har været indrykket til reklamebrug. Gælder OGSÅ tekster skrevet til websites, film, sociale medier eller andre former for digitale kampagner.

Hvordan? Indsend et eksemplar af teksten opklæbet på stift sort pap i sin oprindelige (indrykkede) kontekst eller upload film eller URL.

Photography / Stills

Alle still-fotos, der har været brugt i kommercielt øjemed. Det kan være fotos fra reklamefilm, websites, annoncer eller andre trykte reklamemedier.

Hvordan? Indsend fotoet opklæbet på stift sort pap – du bestemmer selv formatet. Men husk at vedlægge dokumentation for fotoets kommercielle rolle, fx annoncen hvor fotoet optræder.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende ALLE fotos fra en kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du fotos samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du fotos enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Illustration

Alle illustrationer, der har været brugt i kommercielt øjemed. Det kan være illustrationer fra reklamefilm, websites, annoncer eller andre trykte reklamemedier.

Hvordan? Indsend illustrationen opklæbet på stift sort pap – du bestemmer selv formatet. MEN vedlæg dokumentation for illustrationens kommercielle rolle, fx annoncen hvor illustrationen optræder.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende ALLE illustrationer fra en kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du illustrationer samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du illustrationer enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Direction

Alle film, som har været indrykket via tv- eller biograf reklameblokke i ind- og/eller udland samt reklamefilm, der er har været indrykket i andre medier end TV og biograf.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

VIGTIGT! Instruktøren kan være dansk eller af udenlandsk herkomst, men SKAL have været bosat i Danmark i hele 2017. Film sendt ind i denne kategori kan KUN indsendes i de øvrige filmkategorier, hvis filmen har været indrykket i Danmark.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende en HEL kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du flere arbejder samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Art Direction

Alle arbejder, der har været indrykket i kommercielt øjemed i form af annoncer, outdoor, film eller digitalt på fx websites.

Hvordan? Arbejdet indsendes, som beskrevet ved den kategori, arbejdets art hører under – eksempelvis: Print

Medie: Stift pap
Format: Minimum A4, max A2
VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo må ikke være synligt på forsiden!
Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende en HEL kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du flere arbejder samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Arbejder indsendt i denne kategori kan OGSÅ indsendes i kategorierne Print, Outdoor og Posters, POS & Ambient.

Visual Effects

Visuelle effekter som fx miljøer eller andre filmiske sekvenser, der har været benyttet i kommercielt øjemed, herunder fx reklamefilm, infotainment, branded content og filmsekvenser, som indgår i digitale produktioner og identiteter.

Hvordan? Indsend aktiv url, som præsenterer arbejdet eller en video med arbejdet. Indsender har ansvar for at url-link fungerer på jurydagen.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende dine arbejder samlet eller enkeltvis. Samlede indsendelser, bliver vurderet samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis. Arbejder indsendt i denne kategori kan IKKE indsendes i kategorien Animation.

Animation

Stop-motion, motion graphic og animation i 2D eller 3D, der har været benyttet i kommercielt øjemed, herunder fx reklamefilm, infotainment, branded content og filmsekvenser, som indgår i digitale produktioner og identiteter.

Hvordan? Indsend aktiv URL, som præsenterer arbejdet eller en video med arbejdet. Indsender har ansvaret for, at url-link fungerer på jurydagen.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende dine arbejder samlet eller enkeltvis. Samlede indsendelser, bliver vurderet samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis. Arbejder, som indeholder LIVE Action elementer skal indsendes i kategorien Visual Effectsmen i øvrigt kan arbejder indsendt i denne kategori IKKE indsendes i kategorien Visual Effects.

Digital

Digital Driven Campaigns

Kortvarige løsninger såsom microsites, apps eller andet digitalt arbejde, der er lanceret som en del af en kampagne, hvor hovedparten lever online.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN OGSÅ indsendes i Integrated Campaigns, men KAN IKKE samtidig indsendes i Content Driven CampaignsSocial Driven Campaigns eller PR Driven Campaigns.

 

Corporate Sites & Apps

Langvarige løsninger. Websites eller apps, der enten fungerer som en virksomheds primære digitale destination, eller præsenterer en virksomheds vision, værdier, finansiel information mv.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Commerce Sites & Apps

Langvarige løsninger. Websites, apps og andet digitalt arbejde brugt til eller i direkte forbindelse derefter brugt til at sælge produkter eller serviceydelser. Også kaldet e-commerce sites.

Hvordan? Der indsendes en url, app eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen.

Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Product Sites & Apps.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Product Sites & Apps

Langvarige løsninger. Websites eller apps med det primære formål at promovere et brand, et produkt eller en service.

Hvordan? Der indsendes en url, app eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Informational Sites & Apps

Websites eller apps hvor indholdet er bærende for den kreative ide, såsom indholdsbaserede digitale oplevelser, interaktivt redaktionelt indhold, digitale magasiner og nyhedssites.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

VIGTIGT! Denne kategori er ikke for arbejder, hvis primære formål er at promovere et brand, et produkt eller en service, eller er en del af en promoverende kampagne. Disse arbejder skal i stedet indsendes under Digital Driven Campaigns eller Product Sites & Apps.

Technology Driven Promo & Activation

Digitalt arbejde der er designet til at skabe umiddelbar brugerinvolvering, gennem ny teknologi som digitale installationer, augmented reality, virtuelle verdener, applikationer til downloads, kiosk løsninger og andet.

Hvordan? Der indsendes en app, digital installation eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Digital Service & Utilities

Brandet digitale services, der engagerer forbrugere og forbedrer deres oplevelse.

Hvordan? Der indsendes en app, widget eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan ikke sende ind i kategorien Digital Products.

Digital Brand Experience

Digitalt arbejde med et særligt fokus på at styrke opfattelsen af et brand og/eller skabe konsistens på tværs af digitale platforme og medier.

Hvordan? Der indsendes en app, digital installation eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

VIGTIGT! Denne kategori er kun til arbejde hvor den digitale del er af afgørende strategisk karakter. Arbejder indsendt i denne kategori kan ikke sendes ind i kategorierne Corporate Sites & Apps og Product Sites & Apps.

 

User Interface Design (UI)

Design til websites, apps eller andet digitalt arbejde med et særligt fokus på den overordnede sammenhæng i præsentation, udseende, fornemmelse og interaktion.

Hvordan? Der indsendes website, app eller digitalt arbejde, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

User Experience Design (UX)

Design til websites eller andet digitalt arbejde med et særligt fokus på følelses- og adfærdsmæssig respons skabt gennem en konsistent bruger oplevelse.

Hvordan? Der indsendes website, digital installation eller digitalt arbejde, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Use of Technology

Arbejde der skubber grænserne for, hvad der kan lade sig gøre digitalt, ved at bruge teknologien på en helt ny måde.

Hvordan? Der indsendes website, app, digital installation eller digitalt arbejde, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Design

Corporate Identity

Omfattende identitetsprogrammer for virksomheder eller organisationer med en omsætning over 25 millioner kr. eller med flere end 40 ansatte.
Er der tale om et Rebrand projekt af en virksomhed, anbefaler vi at det indsendes i Rebrand / Corporate Identity.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 6 boards i max. A2 format). Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan ikke indsendes i Small Business Identity, Rebrand / Corporate Identity og Rebrand / Small Business Identity.

Small Business Identity

Mindre identitetsprogrammer for virksomheder eller organisationer med en omsætning under 25 millioner kr. eller med færre end 40 ansatte.
Er der tale om et Rebrand projekt af en virksomhed, anbefaler vi, at det indsendes i Rebrand / Small Business Identity

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 6 boards i max. A2 format). Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan ikke indsendes i Rebrand / Corporate Identity, Rebrand / Small Business Identity og Corporate Identity.

Rebrand / Corporate Identity

Rebrand Projekter for Brands, virksomheder eller organisationer med en omsætning over 25 millioner kr. eller med flere end 40 ansatte. Her er tale om projekter, hvor en oprindelig identitet er blevet opdateret/fornyet, men har bevaret et designmæssigt link. En revitalisering eller modernisering af eksisterende brand/virksomhed/organisation.

Projekter, hvor eksisterende brand/virksomhed/organisation både har skiftet navn og identitet/design skal indsendes som ny identitet i Corporate Identity.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 7 boards i max. A2 format).

Bemærk! For at juryen kan vurdere kvaliteten af det indsendte projekt, er det vigtigt at dokumentere casen – før og efter, både visuelt og skriftligt – på minimum ét board.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan ikke indsendes i Corporate Identity, Small Business Identity og Rebrand / Small Business Identity.

Rebrand / Small Business Identity

Rebrand Projekter for Brands, virksomheder eller organisationer med en omsætning under 25 millioner kr. eller med færre end 40 ansatte. Her er tale om projekter, hvor en oprindelig identitet er blevet opdateret/fornyet, men har bevaret et designmæssigt link. En revitalisering eller modernisering af eksisterende brand/virksomhed/organisation.

Projekter, hvor eksisterende brand/virksomhed/organisation både har skiftet navn og identitet/design skal indsendes som ny identitet i Small Business Identity.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 7 boards i max. A2 format).

BEMÆRK! For at juryen kan vurdere kvaliteten af det indsendte projekt, er det vigtigt at dokumentere casen – før og efter, både visuelt og skriftligt – på minimum ét board.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i i denne kategori kan ikke indsendes i Corporate Identity, Small Business Identity og Rebrand / Corporate Identity.

Corporate Print

Publikationer der repræsenterer et brand/virksomhed som fx årsrapporter, brandbøger, design manualer eller tryksager, der præsenterer/kommunikerer virksomhedens/brandets værdier og overordnede identitet m.m.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

Product Print

Publikationer der repræsenterer et givent produkt som fx produktkataloger, fashionkataloger, brochurer, cd-covers og andet, der præsenterer/kommunikerer en virksomheds/organisations produkt, service m.m.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

Editorial

Publikationer som fx bøger, aviser, tidsskrifter og magasiner.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

Packaging / Food

Emballagedesign som er tilgængeligt for slutforbrugeren indenfor kategorien Food.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).
Drejer det sig om et redesign af produktet, skal man kunne se både før og efter billeder.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

Packaging / Non-food

Emballagedesign som er tilgængeligt for slutforbrugeren indenfor kategorien Non-food.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).
Drejer det sig om et redesign af produktet, skal man kunne se både før og efter billeder.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

Poster Design

Plakater og outdoors ophængt i gadebilledet, som fx kultur-, teater-, og koncertplakater samt lignende. Arbejderne vil primært blive bedømt på grafisk eksekvering og kvalitet i samspil med grafisk idékoncept. Kategorien bør derfor ikke forveksles med kategorien Outdoor.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

Type Design

Unikke typografier og/eller alfabeter, der er brugt i analoge og/eller digitale medier.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog IKKE indflydelse på bedømmelsen.

 

Direct

Activation

Ethvert Direct arbejde, som har til formål at aktivere, engagere eller involvere potentielle kundeemner, der ikke har forudgående relation til en given virksomhed eller organisation og dennes service, ydelse eller produkt.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse. Eller indsend præsentationsvideo eller url til case-præsentation.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan indsendes i hhv. Data Driven og Cross Channel, men IKKE i Loyalty.

Loyalty

Ethvert Direct arbejde målrettet eksisterende kunder, medlemmer eller interessenter med det formål at fastholde eller udvide relationen til en given virksomhed eller organisation. Kryds-, mer- og opsalg hører også til i denne kategori.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse. Eller indsend præsentationsvideo eller url til case-præsentation.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan indsendes i hhv. Data Driven og Cross Channel, men IKKE i Activation.

Data Driven

Ethvert Direct arbejde, som tager afsæt i en kreativ brug af data med det formål at aktivere potentielle kundeemner eller udvide relationen til eksisterende kunder. Datagrundlaget skal være dokumenteret.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse. Eller indsend præsentationsvideo eller webadresse til case-præsentation.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan også indsendes i Cross Channel, men kun én af de to øvrige Direct kategorier (hhv. Activation og Loyalty).

Cross Channel

Ethvert Direct arbejde, som breder sig over tre eller flere kanaler – fx brev, landing page og app – og i brugen af kanaler sigter mod at aktivere potentielle kundeemner eller udvide relationen til eksisterende kunder.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse. Eller indsend præsentationsvideo eller webadresse til case-præsentation.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan også indsendes i Data Driven, men kun én af de to øvrige Direct kategorier (hhv. Loyalty og Activation).

Self-promotion

Self-promotion

I denne kategori kan der indsendes reklame, promotion, design og digitale arbejder lavet af bureauet og for bureauet eller fx et mærke ejet af bureauet.

Hvordan? Print af arbejdet eller foto af arbejdet i miljø eller print i passende størrelse eller 1 film.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan IKKE indsendes i andre kategorier.

Effectiveness & Impact

Creative Effectiveness

Creative Effectiveness er en kategori for arbejder med et højt kreativt niveau og en dokumenteret effekt. Indsendte arbejder skal ikke blot have indfriet sine målsætninger, men også have haft en målbar effekt på ROI og virksomhedens position i markedet.

Creative Effectiveness bedømmes på tværs af alle kategorier. Det kreative arbejde kan være en idé, en indsats, en kampagne, design eller kommunikation.

Hvilke arbejder kan indstilles til kategorien?
Arbejder (kampagner), begyndende med arbejde shortlistet eller belønnet med metal ved Creative Circle Award 2015 i en for det givne år gældende kategori, kan indsendes.

Creative Impact

Creative Impact er en kategori for arbejder, der på basis af et højt kreativt niveau har gjort en dokumenteret positiv forskel for mennesker, samfund eller miljø og samtidig givet værdi til virksomheden, som har finansieret arbejdet.

Creative Impact bedømmes på tværs af alle kategorier. Det kreative arbejde kan være en idé, en indsats, en kampagne, design eller kommunikation.

Hvilke arbejder kan indstilles til kategorien?
Arbejder (kampagner), begyndende med arbejde shortlistet eller belønnet med metal ved Creative Circle Award 2015 i en for det givne år gældende kategori, kan indsendes.

Tidligere vindere