YCCA 2020

Advertising

Use the C in Copenhagen

Hold

YCCA2020-49

Holdmedlemmer
Fuldtidsstuderende på Danmarks Medie og Journalisthøjskole (Kreativ Kommunikation)
Fuldtidsstuderende på DMJX (Kreativ Kommunikation)
PDF
Download PDF
Titel
Use the C in Copenhagen
Flere kreative profiler