YCCA 2022

Advertising

The odd ball

Hold

YCCA2022-83

Holdmedlemmer
Fuldtidsstuderende på DMJX (Kreativ kommunikation )
Fuldtidsstuderende på DMJX (Kreativ Kommunikation)
PDF
Download PDF
Titel
The odd ball
Flere kreative profiler