Kategorier

Hvis du og dit bureau har skabt en original og inspirerende idé, som er relevant i forhold til kontekst og er sublimt eksekveret, så find den rette kategori nedenfor.

VI FORBEHOLDER OS RET TIL ÆNDRINGER I ÅRETS KATEGORIER.

Extended entry deadline 8. februar 2019 — Indsend dine arbejder til Creative Circle Award 2019

Advertising & Digital Advertising

Print / Advertising

Annoncer, som har været indrykket i dagblade, ugeblade, magasiner og fagblade.

Hvordan? Print af arbejdet i max. A2 monteret på stift pap.

VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo MÅ IKKE være synligt på forsiden!

Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Poster / Advertising, men KAN GODT indsendes i Copywriting og Art Direction.

Outdoor

Alle typer af outdoor arbejder indrykket via officielle udbydere. Indsend som enkeltarbejde(–r) eller som samlet case.

Hvordan? Print af arbejdet eller foto af arbejdet i miljø eller print i passende størrelse (max. A2). Indsend minimum et board pr arbejde – eller 1 film.

VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo MÅ IKKE være synligt på forsiden eller fremgå af filmen!

Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

BEMÆRK! Arbejder, der indsendes i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Ambient.

Ambient

Alternative outdoor relaterede arbejder, der har været offentligt eksponeret.

Der skal indsendes minimum et board pr arbejde.

VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo MÅ IKKE være synligt på forsiden eller fremgå af filmen!

Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

BEMÆRK! Arbejder der indsendes i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Outdoor.

Posters / Advertising

Alle typer af plakater, postkort, flyers, streamers, plakater, løbesedler og materialer brugt ifm point-of-sales og in-store materialer eller udenom officielle udbydere.

Der skal indsendes minimum et board pr arbejde.

VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo MÅ IKKE være synligt på forsiden!

Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Print / Advertising.

Film / Bio + TV

Reklamefilm indrykket i enten tv eller biograf.

Indsend som enkeltarbejder eller som serie.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

BEMÆRK! Film indsendt i denne kategori, KAN OGSÅ indsendes i enten FilmLong Form eller FilmShort Form.

Film / Long Form

Film, der varer fra +90 sek. og har kørt online, i TV eller Bio i form af fx dokumentar, non-fiktion eller fiktionsfilm eller musikvideo.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, kan IKKE samtidig indsendes i Film Short Form.

Film / Short Form

Film, der varer max 90 sek. og har kørt online (fx pre-roll), i TV eller Bio som reklame. Indsend som enkeltarbejde eller som en serie.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Film / Long Form

Radio

Radiospots, som har været indrykket hos kommercielle radiostationer og/eller Spotify o.lign. musikstreamingtjenester.

Hvordan? Upload lydfil i Aiff eller MP3-format med følgende samplerate: 16 bit, 44khz

VIGTIGT! Hver fil skal mærkes ved upload med navn på bureau, kunde(r) og arbejdets navn(e).

PR + Events

PR aktivering af en sag, et brand, et produkt eller en service, og Events som fx in-store promotions, digitale events eller one-off events og happenings.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer selve PR-ideen og den kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé og eksekvering, ikke effekt og resultat.

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Integrated Campaigns

Integrated Campaigns

Kampagner, der favner og udfolder sig på mindst tre medier, som Creative Circle Award belønner – fx print, digitalt og film. Indsendelsen skal tydeligt vise, hvordan kampagnen favner flere medier.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer kampagnens kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé og eksekvering, ikke effekt og resultat.

Bureaunavn må IKKE fremgå af filmen eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i PR + Events

Art Direction

Alle arbejder, der har været indrykket i kommercielt øjemed i form af annoncer, outdoor, film eller digitalt på fx websites.

Hvordan? Arbejdet indsendes, som beskrevet ved den kategori, arbejdets art hører under – eksempelvis: Print

Medie: Stift pap
Format: Minimum A4, max A2
VIGTIGT! Bureaunavn og/eller logo MÅ IKKE være synligt på forsiden!
Mærkning: For hver annonce udfyldes et skema, der tapes bag på pappet (skemaet finder du, når du er logget ind – under ‘Oprettede arbejder’)

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende en HEL kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du flere arbejder samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Arbejder indsendt i denne kategori kan OGSÅ indsendes i kategorierne Print / Advertising, Outdoor og Posters / Advertising.

Direction

Film indrykket via tv- eller biograf reklameblokke i ind- og/eller udland samt reklamefilm, der har været indrykket i andre medier end TV og biograf.

Hvordan? Upload film i MP4-format med følgende:

 • Codecs: H.264 til video / AAC til lyd
 • Framerate: 25 FPS
 • Data rate: 5000 kbits/sec
 • Resolution: 1280×720
 • Deinterlacing: YES
 • Lyd: bitrate = 320 kbps, sample rate = 48.100 kHz

VIGTIGT! Instruktøren kan være dansk eller af udenlandsk herkomst, men SKAL have været bosat i Danmark i hele 2018. Film sendt ind i denne kategori kan KUN indsendes i de øvrige filmkategorier, hvis filmen har været indrykket i Danmark.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende en HEL kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du flere arbejder samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Copywriting

Tekster indrykket til reklamebrug. Gælder OGSÅ tekster skrevet til websites, film, sociale medier eller andre former for digitale kampagner.

Hvordan? Indsend et eksemplar af teksten opklæbet på stift sort pap i sin oprindelige (indrykkede) kontekst eller upload film eller URL. Der skal indsendes minimum et board per arbejde. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

Photography / Stills

Still-fotos brugt i kommercielt øjemed, som fx fotos fra reklamefilm, websites, annoncer eller andre trykte reklamemedier. Der skal indsendes minimum et board pr arbejde.

Hvordan? Indsend fotoet opklæbet på stift sort pap – du bestemmer selv formatet. Der skal indsendes minimum et board per arbejde. Husk at vedlægge dokumentation for fotoets kommercielle rolle, fx annoncen hvor fotoet optræder.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende ALLE fotos fra en kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du fotos samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du fotos enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Direct / Activation

Arbejde der skal aktivere, engagere eller involvere potentielle kundeemner uden forudgående relation til afsender.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse. Der skal indsendes minimum et board per arbejde. Eller indsend præsentationsvideo eller url til case-præsentation. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig sendes ind i Direct / Loyalty og Direct / Data Driven.

Direct / Loyalty

Arbejde målrettet eksisterende kunder, medlemmer eller interessenter med fokus på at fastholde eller udvide relationen til afsender.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse.Der skal indsendes minimum et board per arbejde. Eller indsend præsentationsvideo eller url til case-præsentation. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig sendes ind i Direct / Data Driven og Direct / Activation.

Direct / Data Driven

Arbejde der baseret på dokumenteret datagrundlag gør kreativ brug af data for at aktivere potentielle kundeemner eller udvide relationen til eksisterende kunder.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse.Der skal indsendes minimum et board per arbejde. Eller indsend præsentationsvideo eller webadresse til case-præsentation. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig sendes ind i Direct / Activation og Direct / Loyalty.

Digital / Banner Ads

Digital annoncering i alle eksisterende og betalte banner-formater, som har været indrykket på officielle websider.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

Indsend som enkeltarbejde eller som serie.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

Digital / Content Driven Campaigns

Kampagner baseret på indhold/underholdning indrykket med det formål at involvere målgruppen på en eller flere platformes præmisser.

Hvordan? Indsend aktiv webadresse (URL) med case-beskrivelse eller case-film, der præsenterer selve kampagne-ideen, indholdet og den kreative eksekvering. Juryen bedømmer udelukkende idé, indhold og eksekvering, ikke effekt og resultat.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Integrated Campaigns.

Digital / Promo & Activation

Kortvarige online promotionaktiviteter som fx microsites, apps eller andet digitalt arbejde, der fungerer som et online kampagneaktiv.

Hvordan? Der indsendes en app, digital installation eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Technology Driven Promo & Activation og PR & Events

Digital / Technology Driven Promo & Activation

Arbejde der gennem brug af teknologi skaber brugerinvolvering via fx digitale installationer, AR, VR, apps, kiosk løsninger og andet.

Hvordan? Der indsendes en app, digital installation eller digitalt touch point, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Campaigns og PR + Events

Digital / Campaigns

Kampagner drevet udelukkende af digitale aktiviteter som fx microsites, bannere, apps eller andet digitalt arbejde, der fungerer som et online kampagneaktiv.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Integrated Campaigns.

 

Digital / Alternative Use of Online Media

Arbejde der skubber grænserne for brugen af online teknologi og repræsenterer en alternativ brug af digitale platforme og medier.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Digital / SoMe Single Post

Enkelt-arbejde centreret om en social media platform som fx Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Instagram eller lignende.

Hvordan? Der indsendes en url eller en app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen.  Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Film / Long Form, Film / Short Form, Film / Bio + TV og  Digital / SoMe Campaigns

Digital / SoMe Campaigns

Kampagne centreret om en social media platform som fx Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Instagram eller lignende.

Hvordan? Der indsendes en url eller en app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / SoMe Single Post og Integrated Campaigns

Digital / SoMe Presence

Brand med markant tilstedeværelse på en social media platform som fx Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Snapchat, Instagram eller lignende.

Hvordan? Der indsendes en url eller en app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Design & Digital Design

Corporate Identity

Omfattende identitetsprogrammer for virksomheder eller organisationer med omsætning på 25+ mio. kr. eller 40+ ansatte.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 6 boards i max. A2 format). Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Rebrand / Corporate Identity , Rebrand / Small Business Identity og Small Business Identity.

Small Business Identity

Mindre identitetsprogrammer for virksomheder eller organisationer med omsætning på under 25 mio. kr. eller under 40 ansatte.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 6 boards i max. A2 format). Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Rebrand / Corporate IdentityCorporate Identity og Rebrand / Small Business Identity.

Poster Design

Plakater og outdoors ophængt i gadebilledet, som fx kultur-, teater-, og koncertplakater samt lignende. Arbejderne vil primært blive bedømt på grafisk eksekvering og kvalitet i samspil med grafisk idékoncept.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

Spatial Design

Designarbejde som kan klassificeres som udstillingsdesign, facadedesign, kommunikationsdesign i offentlige og kommercielle miljøer, way-finding, kulisse- og scenemiljøer (fx musikfestival) og retail design.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format). Et board skal inkludere en tekst med forklarende beskrivelse om jeres kreative rolle i projektet og med hvilke samarbejdspartnere – fx arkitekter/interiørdesignere.
Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

 

Type Design

Unikke typografier og/eller alfabeter, der er brugt i analoge og/eller digitale medier.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

 

Packaging / Food

Emballagedesign som er tilgængeligt for slutforbrugeren indenfor kategorien Food.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).
Drejer det sig om et redesign af produktet, skal man kunne se både før og efter billeder.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

Packaging / Non-food

Emballagedesign som er tilgængeligt for slutforbrugeren indenfor kategorien Non-food.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt en tekst med forklarende beskrivelse (max. 6 boards i max. A2 format).
Drejer det sig om et redesign af produktet, skal man kunne se både før og efter billeder.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen.

Rebrand / Corporate Identity

Rebrand Projekter for brands, virksomheder eller organisationer med omsætning på 25+ mio. kr. eller 40+ ansatte. Synlig opdatering/fornyelse/revitalisering af oprindelig identitet med designmæssigt link intakt.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 7 boards i max. A2 format).

Bemærk! For at juryen kan vurdere kvaliteten af det indsendte projekt, er det vigtigt at dokumentere casen – før og efter, både visuelt og skriftligt – på minimum ét board.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Corporate Identity , Small Business Identity og  Rebrand / Small Business Identity.

Rebrand / Small Business Identity

Rebrand Projekter for brands, virksomheder eller organisationer med omsætning på under 25 mio. kr. eller under 40 ansatte. Synlig opdatering/fornyelse/revitalisering af oprindelig identitet med designmæssigt link intakt.

Hvordan? Indsend det fysiske arbejde og/eller foto af arbejdet, samt beskrivende tekst (max. 7 boards i max. A2 format).

BEMÆRK! For at juryen kan vurdere kvaliteten af det indsendte projekt, er det vigtigt at dokumentere casen – før og efter, både visuelt og skriftligt – på minimum ét board.

Du kan supplere din indsendelse med en præsentationsfilm af arbejdet – det får dog ikke indflydelse på bedømmelsen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Rebrand / Corporate Identity,  Corporate Identity  og Small Business Identity.

Illustration

Alle illustrationer, der har været brugt i kommercielt øjemed. Det kan være illustrationer fra reklamefilm, websites, annoncer eller andre trykte reklamemedier.

Hvordan? Indsend illustrationen opklæbet på stift sort pap – du bestemmer selv formatet. MEN vedlæg dokumentation for illustrationens kommercielle rolle, fx annoncen hvor illustrationen optræder. Der skal indsendes minimum et board per arbejde.

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende ALLE illustrationer fra en kampagne eller KUN del-elementer. Indsender du illustrationer samlet, vurderer juryen dem samlet. Sender du illustrationer enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis.

Animation

Animation i 2D eller 3D, der har været benyttet i kommercielt øjemed, herunder fx reklamefilm, infotainment eller branded content.


Hvordan? Indsend aktiv URL, som præsenterer arbejdet eller en video med arbejdet. Indsender har ansvaret for, at url-link fungerer på jurydagen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

VIGTIGT! Du kan selv vælge, om du vil indsende dine arbejder samlet eller enkeltvis. Samlede indsendelser, bliver vurderet samlet. Sender du arbejder enkeltvis, bliver de bedømt enkeltvis. 

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori, KAN IKKE samtidig indsendes i Motion Graphics.

Motion Graphics

Motion graphic og VFX løsninger, der har været benyttet i kommercielt øjemed, herunder fx reklamefilm, infotainment, branded content og filmsekvenser, som indgår i digitale produktioner og identiteter.Hvordan? Der indsendes en film eller en url, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af filmen!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Animation.

Digital / Campaign Sites & Apps

Kortvarige løsninger såsom microsites, apps eller andet digitalt arbejde, der er lanceret som en del af en kampagne, hvor hovedparten lever online.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Corporate Sites & Apps, Media & Informational Sites & Apps, Commerce & Product Sites & Apps og Services & Utilities.

Digital / Corporate Sites & Apps

Langvarige løsninger. Websites eller apps, der enten fungerer som en virksomheds primære digitale destination, eller præsenterer en virksomheds vision, værdier, finansiel information mv.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Campaign Site & AppsDigital / Media & Informational Sites & Apps,  Digital / Commerce & Product Sites & Apps og Digital / Services & Utilities.

Digital / Media & Informational Sites & Apps

Websites eller apps hvor indholdet er bærende for den kreative ide, såsom indholdsbaserede digitale oplevelser, interaktivt redaktionelt indhold, digitale magasiner og nyhedssites.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE indsendes i Digital / Corporate Site & Apps, Digital / Campaign Site & Apps, Digital / Commerce & Product Sites & Apps og Digital / Services & Utilities

Digital / Commerce & Product Sites & Apps

Langvarige løsninger. Websites, apps og andet digitalt arbejde brugt til eller i direkte forbindelse derefter brugt til at sælge produkter eller serviceydelser. Også kaldet e­commerce sites.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Campaign Sites & Apps, DigitalCorporate Sites & Apps, Digital / Media & Informational Sites & Apps, og Digital / Services & Utilities.

Digital / Services & Utilities

Brandet digitale services, der engagerer forbrugere og forbedrer deres oplevelse.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Corporate Site & Apps, Digital / Campaign Sites & Apps, Digital / Media & Informational Sites & Apps og Digital / Commerce & Product Sites & Apps

Digital / Design

Design til websites, apps eller andet digitalt arbejde med et særligt fokus på den overordnede sammenhæng i præsentation, udseende, fornemmelse og interaktion.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

BEMÆRK! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Design Relaunch.

Digital / Use of Mobile

Design til websites eller apps, som giver en ekstraordinær oplevelse på mobile skærme.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

Digital / Use of Technology

Arbejde der skubber grænserne for, hvad der kan lade sig gøre digitalt, ved at bruge teknologien (hardware / software) på en helt ny måde.

Hvordan? Der indsendes website, app, digital installation eller digitalt arbejde, som indsender har ansvar for er aktivt og tilgængeligt på jurydagen. Bureaunavn MÅ IKKE fremgå af arbejdet eller url’en!

Digital / Design / Relaunch

Her er tale om projekter, hvor en oprindelig online tilstedeværelse er blevet opdateret/fornyet, men har bevaret et designmæssigt link. En revitalisering eller modernisering af eksisterende brand/virksomhed/organisation online.

Hvordan? Der indsendes en url eller app, som indsender har ansvar for er aktiv og tilgængelig på jurydagen. Både før og efter launch stadie skal dokumenteres i indsendelsen.

VIGTIGT! Hvis løsningen kræver brugernavn og password for at være tilgængelig, skal indsender formidle disse til juryen. Bureaunavn må IKKE fremgå af arbejdet eller af url’en!

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori KAN IKKE samtidig indsendes i Digital / Design

Self-promotion

Self-promotion

I denne kategori kan der indsendes reklame, promotion, design og digitale arbejder lavet af bureauet og for bureauet eller fx et mærke ejet af bureauet.

Hvordan? Print af arbejdet, foto af arbejdet i miljø eller print i passende størrelse, en URL eller en film.

VIGTIGT! Arbejder indsendt i denne kategori kan IKKE indsendes i andre kategorier.

Effectiveness & Impact

Creative Effectiveness

Creative Effectiveness er en kategori for arbejder med et højt kreativt niveau og en dokumenteret effekt. Indsendte arbejder skal ikke blot have indfriet sine målsætninger, men også have haft en målbar effekt på ROI og virksomhedens position i markedet.

Creative Effectiveness bedømmes på tværs af alle kategorier. Det kreative arbejde kan være en idé, en indsats, en kampagne, design eller kommunikation.

Hvilke arbejder kan indstilles til kategorien?
Arbejder (kampagner), begyndende med arbejde shortlistet eller belønnet med metal ved Creative Circle Award 2016 og/eller 2017 og/eller 2018 i en for det givne år gældende kategori, kan indsendes.

VIGTIGT! Husk at udfylde feltet Beskrivelse, når du opretter dit arbejde. Juryen kan ikke bedømme indsendte arbejder udelukkende ved at se en casevideo.

Creative Impact

Creative Impact er en kategori for arbejder, der på basis af et højt kreativt niveau har gjort en dokumenteret positiv forskel for mennesker, samfund eller miljø og samtidig givet værdi til virksomheden, som har finansieret arbejdet.

Creative Impact bedømmes på tværs af alle kategorier. Det kreative arbejde kan være en idé, en indsats, en kampagne, design eller kommunikation.

Hvilke arbejder kan indstilles til kategorien?
Arbejder (kampagner), begyndende med arbejde shortlistet eller belønnet med metal ved Creative Circle Award 2016 og/eller 2017 og/eller 2018 i en for det givne år gældende kategori, kan indsendes.

VIGTIGT! Husk at udfylde feltet Beskrivelse, når du opretter dit arbejde. Juryen kan ikke bedømme indsendte arbejder udelukkende ved at se en casevideo.

Et udpluk af CCA vindere