Creative Circle Award 2018

Design — Editorial

Dialog om Urnen og Døden

Kunde

Studio Camilla Monsrud

Bureau

Glasyr

Krediteringer
Art Director
Casper Heijkenskjöld
Art Director
Andrea Eedes
Beskrivelse

Dansk version — Samtaler om døden er samtaler om tid. Tiden vi deler, mens vi er her og tiden, når den rinder ud. Denne bog er en opfordring til at tale om et svært emne, døden, før det er for sent. Dialog om Urnen og Døden afspejler forfatter Camilla Monsruds personlige rejse, og samtaler der viste sig at være berigende, kærlige, vigtige, rørende og hårde, til tider sågar også sjove. Samtaler med Camillas nære, danner udgangspunkt for bogens indhold - gennem de sidste to år har Camilla italesat død og afsked i dialoger på tværs af generationer. Skitserne af urner som de medvirkende i bogen har tegnet er med til at lede læseren hen til tanker omkring det at dø. Typografi og opsætning er inspireret af mejslet skrift, en reference til gravstenen.

English version — Conversations about death are conversations about time. The time we share while we are here and when time runs out. This book is an invitation to talk about the difficult topic death, before it is too late. Dialog Om Urnen Og Døden* reflects the personal journey of writer Camilla Monsrud, and conversations that turned out to be enriching, loving, important, touching and tough, sometimes even funny. Conversations with Camilla’s friends and family form the basis of the book’s content. Throughout the last two years Camilla has dealt with death and parting in dialogues across generations. The sketches of urns that the contributors in the book have drawn helps guide the reader to thoughts about the concept death. Typography and layout are inspired by chiselled writing, a reference to the tombstone.

*Dialogue about the urn and death

Shortliste

CCA 2018

Shortliste

CCA 2018

Titel
Dialog om Urnen og Døden
Bureau
Glasyr
's Creative Circle Credits
Flere kreative profiler